Fundacja Dobroczynności

Jesteśmy Organizacją pożytku publicznego. Nasza działalność jest podyktowana pragnieniem zwiększenia skuteczności zaradzenia potrzebom ludzi, zwracających się z prośbą o wieloraką pomoc. Swoimi działaniami wspieramy sieroty, ludzi bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych. Jeżeli ich los nie jest Ci obojętny, dołącz do grona ofiarodawców.

Nasza działalność

Troska o chorych
i niepełnosprawnych

Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, sprzętu medycznego, wspieramy domy opieki i zakłady opiekuńczo - lecznicze

Opieka nad dziećmi

Finansujemy wyprawki szkolne, wspieramy świetlice, ochronki, finansujemy wyjazdy dla dzieci na kolonie letnie, finansujemy paczki dla dzieci z okazji świąt.

Wsparcie w ubóstwie

Współpracujemy z bankiem żywności i jadłodajnią dla ubogich, zapewniając warunki do wydawania ciepłych posiłków, finansujemy paczki żywnościowo - odzieżowe; organizujemy uroczyste posiłki z okazji świąt, pomagamy w zakupie potrzebnego sprzętu, opału, opłatach za czynsz i innych potrzebach.

Najnowsze artykuły

znak cudzysłowu

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Jan Paweł II

Pobierz aplikację mobilną

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej "Elżbietanki z Prowincji Wrocławskiej".

Demonstracyjne zdjęcie telefonu
TRANSLATE