Wydarzenia roku 2022 – sprawozdanie z działalności

W 2022 r. podjęto 12 uchwał, na mocy których realizowano następujące cele statutowe:

 • wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz sierot, osób starszych, chorych i pozostających bez pomocy, oraz bezdomnych
  i bezrobotnych, a także ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych,
 • wspieranie i prowadzenie działalności opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci opóźnionych w rozwoju i potrzebujących pomocy,
 • wspieranie i prowadzenie działalności rekreacyjno – wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży,
 • wspieranie finansowych potrzeb związanych z utrzymywaniem stanu technicznego budynków i urządzeń służących realizacji zadań statutowych Fundacji, a także z ich modernizacją i rozbudową.

 

W ramach współdziałania ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety na rzecz ubogich i bezdomnych w Jadłodajni pw. Bł. Marii Luizy Merkert we Wrocławiu:

 • poprzez współpracę z Bankiem Żywności we Wrocławiu pozyskano żywności na kwotę 629 829,92 zł.
 • Dofinansowano zakup żywności wydawanej w Jadłodajni (zakup pieczywa, margaryny, itp.) w wysokości 36 846,73 zł.
 • Dofinansowanie prowadzonych przez Zgromadzenie ZOL-ów (Wrocław, Dzierżoniów, Miłków i ORiO Wleń) na kwotę 61 574,50zł = (z 1%, 15 147,70 zł. + 46 426,80 zł inne darowizny)
 • Wsparcie dla elżbietańskich Domów Dziecka (Bolesławiec i Legnica) w wysokości 34 604,60 zł = (z 1%: 29 551,90 zł + 5 052,70 zł – inne darowizny)
 • Darowizna z 1%, na Misje elżbietańskie w Tanzanii na kwotę 1 013,70 zł. (+ 1 200,00 zł inne darowizny celowe) + Darowizna celowa od członków Wspólnoty Apostolskiej dla Misji w Tanzanii (wpłata gotówki) 3 260,00 zł. Razem: 5 473,70 zł.
 • Inna darowizna celowa na Misje elżbietańskie w Atyrau (Kazachstan) na kwotę 650,00 zł.
 • Darowizna z 1%, na Misje elżbietańskie w Boliwii na kwotę 742,10 zł.
 • Wsparcie dla Domu zakonnego w Kudowie Zdroju z 1% – kwota 1 248,60 zł.
 • Pomoc dla Ukraińskich rodzin na kwotę 1 894,90 zł.
 • Zakup materiałów gospodarczych używanych w Jadłodajni na ogólną kwotę 8 510,69zł (w tym zakup nowej szafy chłodniczej, reklamówki, woreczki i środki czystości: płyny do zmywarki, do sprzątania i dezynfekcji).
 • Na utrzymanie dobrego stanu technicznego, naprawy i ubezpieczenie samochodu dostawczego służącego do transportu otrzymywanej żywności dla Jadłodajni, przeznaczono 5 235,84 zł w tym na paliwo – 3 571,16 zł. Amortyzacja samochodu za rok 2022 wyniosła 7 425,00 zł.
 • Wyrównanie statusu bytowego wielodzietnych rodzin poprzez:
 • Dofinansowanie do kolonii letnich i zimowych na kwotę 8 029,30 zł. (4 279,30 z 1%)
 • Przygotowanie i wydanie paczek oraz posiłków świątecznych na wynos takich jak śniadanie wielkanocne i obiad świąteczny, w Dzień Dziecka paczki dostarczono do domów dzieciom objętym opieką przez Jadłodajnię – dla 59 dzieci, z okazji święta patronalnego obiad i bułeczki św. Elżbiety dla około 140 osób oraz Mikołajowe podarunki zawieziono dzieciom do domów dla 59 osób a Wigilia na miejscu przygotowana została dla 200 osób i dwa dni Świąt po 160 i 170 osób.
 • Pomoc rzeczową w postaci:      Zakupu węgla dla 1 rodziny = 1 080,00zł,    26 paczek o łącznej wartości 9 638,81zł. z odzieżą, żywością i środkami higienicznymi dla 15 rodzin. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zakupiono:

 • Leki dla 5 osób na kwotę 1 023,46 zł.
 • przekazano, na rehabilitację dla 3 osób, kwotę 2 700,00 zł.
 • Opłacono pakiet porad psychologicznych dla dziecka na kwotę 600,00

 

Na obsługę biura Fundacji (materiały biurowe, oprogramowanie, tonery, telefon, reklamę) wydano 5 841,12 zł.

Udostępnij:
TRANSLATE