Bilans

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE FUNDACJI

 

2016

Sprawozdanie za rok 2016 i plan finansowy na rok 2017 » otwórz dokument


2015

Bilans 2015 » otwórz dokument
Rachunek zysków i strat 2015 » otwórz dokument
Sprawozdanie merytoryczne 2015 » otwórz dokument


2011

Bilans 2011 » otwórz dokument
Rachunek zysków i strat 2011 » otwórz dokument
Sprawozdanie merytoryczne 2011 » otwórz dokument
Uchwała rady nadzorczej 2011 » otwórz dokument


2010

Bilans 2010 » otwórz dokument
Rachunek zysków i strat 2010 » otwórz dokument
Sprawozdanie merytoryczne 2010 » otwórz dokument
Uchwała rady nadzorczej 2010 » otwórz dokument


2009

Bilans 2009 » otwórz dokument
Rachunek zysków i strat 2009 » otwórz dokument
Sprawozdanie merytoryczne 2009 » otwórz dokument


2008

Bilans 2008 » otwórz dokument
Rachunek zysków i strat 2008 » otwórz dokument
Sprawozdanie merytoryczne 2008 » otwórz dokument


2007

Bilans 2007 » otwórz dokument
Rachunek zysków i strat 2007 » otwórz dokument
Sprawozdanie merytoryczne 2007 » otwórz dokument

 

 

TRANSLATE