Nasze Logo

rysunek loga fundacji dobroczynności

Logo przedstawia naczynie w kształcie tacy lub misy, w którym znajdują się dwa bochenki chleba i róża. Te z pozoru zwyczajne elementy mają bogate znaczenie symboliczne. Chleb i róże to atrybuty św. Elżbiety, patronki dzieł miłosierdzia, która będąc królewną węgierską poświęciła swoje siły i zasoby materialne na rzecz ludzi najbardziej ubogich i potrzebujących. Św. Elżbieta jest także patronką żeńskiego zgromadzenia zakonnego – Elżbietanek, w którym zrodziła się działalność Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, a w następnej kolejności powołanie Fundacji Dobroczynności.


GLINIANE NACZYNIE

symbolizuje człowieka otwartego na działanie Boga. „A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.” [Księga Izajasza 64,7] Bez względu na materialną wartość naczynie może kryć w sobie wielki skarb. Naczynie otwarte jest znakiem otwarcia na łaskę Boga i na innych ludzi. Wyraża bezinteresowną służbę i ofiarność.


CHLEB

to podstawowy pokarm człowieka i symbolizuje wszelkie dobra niezbędne dla życia. Jest darem Boga. Pan Jezus uczy nas prosić Ojca: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Chleb dzielony we wspólnocie jest wyrazem więzi, zażyłości, przyjaźni. CHLEB Jest atrybutem św. Elżbiety i bł. Marii Luizy Merkert – współzałożycielki Elżbietanek, które czyniły dzieła miłosierdzia.


RÓŻA

zajmuje pierwsze miejsce wśród kwiatów. Pismo święte porównuje różę do wiecznej Mądrości. [Syracha 24, 14] Róża wyobraża wartości duchowe, które podobnie jak chleb, są człowiekowi potrzebne do życia. Pojedynczy kwiat jest symbolem celu i doskonałości. Róża – jako atrybut św. Elżbiety – symbolizuje czyny miłosierdzia ukryte przed oczami ludzi. W 1 Księdze Samuela 16,7 czytamy: „człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce”.


Autorką logo jest siostra zakonna – Felicyta Iwona Szewczyk – elżbietanka

 

TRANSLATE