O nas

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Organizacją pożytku publicznego, która zrodziła się z posługi Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu.

Ogrom potrzeb w dziedzinie miłości i miłosierdzia sprawia, że charyzmat elżbietański powinien być podjęty nie tylko przez osoby konsekrowane, lecz winien ogarnąć tych wszystkich ludzi, który znajdują się w potrzebie. Stąd potrzebne jest włączenie się także osób świeckich, którzy chcieliby za wzorem św. Elżbiety śpieszyć z pomocą ludziom chorym, cierpiącym i potrzebującym.

Działalność Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety stanowi jakby „Przedłużenie miłosiernych rąk naszej św. Patronki na miarę naszych czasów i potrzeb…”

Do owocnego działania na rzecz potrzebujących w duchu charyzmatu św. Elżbiety zaistniała potrzeba powołania Fundacji.

zdjęcie młodzieży w kręgu

Co robimy?

 • Dożywianie bezdomnych, bezrobotnych, ubogich
 • Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci w różnym wieku
 • Finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z wielodzietnych rodzin w czasie wakacji i ferii zimowych
 • Pomoc chorym, niepełnosprawnym, osobom samotnym i w podeszłym wieku znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej
 • Przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej i Śniadania Wielkanocnego dla potrzebujących
 • Przydział paczek żywnościowych z okazji Świąt, Mikołajek i Dnia Dziecka dla naszych podopiecznych
 • Wydawanie odzieży
 • Wspieranie ludzi samotnych
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym

 

zdjęcie uśmiechniętej starszej pani zdjęcie osób ubogich w kolejce w jadłodajni

 

 

 

 

 

 

Zasady ubiegania się o pomoc:

Zasady przyznawania pomocy przez Fundację Dobroczynności określa Regulamin.

Pomoc udzielana jest po zapoznaniu się z sytuacją wnioskodawcy.

Fundacja udziela pomocy osobom, o których mowa w Statucie i na zasadach tam określonych, kierując się kryteriami:

 1. ubóstwa i bezdomności,
 2. sieroctwa, wielodzietności,
 3. niepełnosprawności,
 4. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 5. zdarzeń losowych,
 6. sytuacji kryzysowej,
 7. sytuacji materialnej.

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc Fundacji zobowiązany jest do złożenia wniosku z prośbą o udzielenie pomocy wraz z załącznikami pozwalającymi na weryfikację sytuacji zdrowotnej, osobistej i materialnej Wnioskodawcy, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Fundacji tj. Fundacja Dobroczynności, ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy fundacjadobroczynnosci@op.pl

 

 

Dołącz do grona DARCZYŃCÓW

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć
Wpisz własną kwotę
Wpisz swoje email

TRANSLATE