1,5 %

JEŚLI CHCESZ OKAZAĆ POMOC POTRZEBUJĄCYM

PRZEKAŻ 1,5 % SWOJEGO PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO – FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI.

Wyszukaj w pasku bocznym zapytanie

 

Twoje 1,5 % podatku wesprze:

działalność dobroczynną na rzecz sierot, osób starszych, chorych, pozostających bez pomocy, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych,
prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci opóźnionych w rozwoju i potrzebujących pomocy,
prowadzenie działalności rekreacyjno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży,
utrzymanie, modernizację i rozbudowę budynków i urządzeń służących realizacji zadań statutowych Fundacji.
Jeżeli nie jest Ci obojętny los sierot, ludzi bezdomnych, bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych. Dołącz do grona ofiarodawców wpłacając dowolną kwotę na nasze konto.

 

Jak przekazać 1,5 % podatku?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

  • Nazwa organizacji: FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI
  • Numer KRS: 0000269648

Podajemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Odpis możemy przekazać tylko organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego i znajduje się na liście ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. MONITOR POLSKI nr.23 poz.233 ).

 

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI

ul. Św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław

tel. 71 321 28 35
e-mail: fundacjadobroczynnosci@op.pl

 

NIP: 898 21 00 841
REGON: 020427438
NR KRS: 0000269648

 

NR KONTA 47 1240 1994 1111 0010 1241 8937
Bank Pekao S.A. I O/Wrocław

 

 

TRANSLATE