Sprawozdanie z działalności w roku 2023

W 2023 r. podjęto 12 uchwał, na mocy których realizowano cele statutowe.
Sposób realizacji celów statutowych organizacji:
- Współdziałanie ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety w prowadzeniu Jadłodajni (dofinansowanie żywności w niej wydawanej i artykułów gospodarczych)
- Współpraca z Bankiem Żywności we Wrocławiu w celu pozyskiwania żywności dystrybułowanej w Jadłodajni
- Dofinansowanie ZOL-ów prowadzonych przez Zgromadzenie
- Wsparcie dla Domów Dziecka prowadzonych przez Zgromadzenie
- Dofinansowanie kolonii letnich i zimowisk dla dzieci z ubogich rodzin
- Wspieranie działalności Misyjnej Zgromadzenia poza granicami Polski
- Pomoc rzeczowa w postaci paczek dla ubogich rodzin z całej Polski
- Dofinansowanie opału, energii, remontów osób wnioskujących
- Częściowe dofinansowanie rehabilitacji dla niepełnosprawnych

Struktura zrealizowanych przychodów według źródeł:

 1. przychody z odpisu 1,5 % podatku dochodowego 155 372 zł
 2. darowizny rzeczowe 769 387,18 zł
 3. pozostałe 99 716,10 zł
 4. przychody finansowe – odsetki od lokat 1 714,86 zł.

Struktura zrealizowanych kosztów według rodzajów:

 1. koszty materiałów i usług medycznych: 338,27 zł
 2. koszty artykułów spożywczych: 792 816,76 zł
 3. koszty materiałów gospodarczych: 4 575,32 zł
 4. koszty paczek dla ubogich: 9 965,87 zł
 5. koszty rehabilitacji: 450,00 zł
 6. koszty organizacji kolonii letnich dla dzieci: 4 500,00 zł
 7. koszty dofinansowania działalności ZOL-ów: 67 721,90 zł
 8. koszty dofinansowania działalności domów dziecka: 79 543,10 zł
 9. koszty dofinansowania czynszu, energii i opału: 98,02 zł
 10. koszty administracyjno-biurowe: 5 682,81 zł
 11. koszty usług telekomunikacyjnych: 879,00 zł
 12. prowizje bankowe: 668,60 zł
 13. koszty dofinasowania działalności misyjnej: 21 686,70 zł
 14. pozostałe koszty: 21 956,70 zł.

Sprawozdanie z działalności Zarządu FD, Bilans 2023 i szczegółowe informacje można czytać tutaj…

Udostępnij:
TRANSLATE