Współpraca z WCI

Od września 2016 r. Fundacja Dobroczynności nawiązała współpracę Wrocławskim Centrum Integracji. Do końca roku udostępnia pomieszczenie dla dwóch grup - ukraińskiej i włoskiej. Osoby uczą się języka polskiego, zapoznają się z kulturą i tradycją polską. Projekt Gminy Wrocław realizowany przez Wrocławskie Centrum Integracji – kampania Wrocław na językach świata – jest odpowiedzią na potrzeby wrocławian, którzy chcą poznać i zrozumieć swoich sąsiadów, pochodzących z różnych krajów, a także na potrzeby cudzoziemców, którzy chcą zrozumieć Polaków i poznać ich kulturę, aby czuć się równoprawną częścią polskiego społeczeństwa. Celem kampanii jest: wspieranie cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu w nauce języka polskiego, podwyższenie kompetencji językowych umożliwiających cudzoziemcom korzystanie z oferty Wrocławia i włączenie się do aktywnego życia lokalnej społeczności, zaangażowanie wrocławian w proces integracji społecznej cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu. http://www.wnjs.pl/