Rekolekcje wielkopostne

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, które w swoim charyzmacie niesie pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym, pragnie pomóc nie tylko materialnie przez podanie posiłków czy też ubrania, ale szczególnie zwraca uwagę na godność osoby ludzkiej.

W marcu w czasie Wielkiego Postu pojawiła się myśl by zorganizować swoim podopiecznym 3 – dniowe rekolekcje, aby oprócz strawy dla ciała posilić ich dusze, poruszyć sumienia i umocnić w wierze serca i umysły.

ematem pierwszego dnia były słowa: „JESTEŚ UMIŁOWANYM DZIECKIEM BOGA”. Było wiele ciekawych pomysłów oraz film, a na zakończenie dnia młode siostry naszego Domu Prowincjalnego przygotowały 15 minutowe widowisko muzyczno-wizualne, nawiązujące treścią do stworzenia świata przez Boga. Głównym tematem drugiego dnia był film „Pasja”, po projekcji uczestnicy podzieleni na małe grupy wyrażali swoje przeżycia i refleksje powstałe w sercach. W tym dniu przeżyliśmy też Drogę Krzyżową na dziedzińcu klasztoru, a dzień został zakończony własnoręcznym przybiciem do krzyża spisanych na Karce grzechów. W dniu trzecim ks. Aleksandr Radecki przygotował zebranych do Sakramentu Pojednania. Następnie wszyscy zgromadzili się w kaplice sióstr na przygotowaniu do uroczystej Eucharystii, oprawa liturgiczna została powierzona uczestnikom, prawie wszyscy zebrani przyjęli Komunię Św.

Rekolekcję zakończył uroczysty obiad. Modlitwa w tej sprawie wielu osób, poruszyła wolę przyszłych uczestników, których zapisało się wiele i rekolekcje odbyły się ku wielkiej radości Sióstr, Ks. Aleksandra Radeckiego, Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, Wolontariuszy, oraz wszystkich, którzy je przeżyli.