Wigilia

W dniu 21.XII.2011r. w klasztorze Sióstr Św. Elżbiety przy ul. Św. Józefa 1/3 odbyła się Uroczysta Wieczerza Wigilijna, w której wzięło udział 140 zaproszonych gości. W śród nich znalazły się głównie osoby ubogie, które ze względu na trudne warunki materialne nie mogły same przygotować takiej Wieczerzy.

Spotkanie Wigilijne rozpoczęliśmy o godz. 13:00, przywitaniem zaproszonych gości i przybyłych sióstr oraz wspólnie śpiewaną Kolędą. Następnie Ojciec Jacek Kiciński- klaretyn- rozpoczął modlitwę, wygłosił Słowo Boże oraz poświęcił przygotowane opłatki. Jeden z podopiecznych odczytał wszystkim zebranym Ewangelię wg św. Łukasza, głoszącą Dobrą Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Ceremonię rozpoczęcia Wigilii zakończono składaniem świątecznych życzeń i łamaniem się Opłatkiem.

Kolejną częścią naszego spotkania było świętowanie przy wigilijnym stole. Podczas Wieczerzy Wigilijnej siostry, członkowie Wspólnoty Apostolatu oraz młodzież zachęcali wszystkich zebranych do wspólnego kolędowania przy akompaniamencie różnych instrumentów.

Po zakończonej kolacji Wigilijnej, nasze goście otrzymali paczki żywnościowe.

Ponadto 40 osób ubogich, które nie mogły uczestniczyć w Wigilii otrzymało takie same paczki żywnościowe.

W przygotowaniach do Wigilii wzięły udział siostry elżbietanki, członkowie Wspólnoty Apostolskiej oraz młodzież.

Fundatorem Wieczerzy Wigilijnej i świątecznych paczek był Bank Żywności, Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, Fundacja Dobroczynności oraz Apostolat Św. Elżbiety.